Kapasite Raporu Servisi
– Başvuru formu doldurulup firma yetkilisi tarafından imzalanacak (Resmi kayıtlara uygun olarak doldurulacak).
– İşyerinde bulunan ve imalatta kullanılan makine ve cihazların (laboratuar ve cihazlar dahil) alım fatura fotokopileri veya muhasebe resmi defter kayıtlarında makine demirbaşların bulunduğu kısmın fotokopisi (253, 254 ve 255 Hesaplar – Muhasebeci onaylı)
– Makineler Kiralık İse noter onaylı kira sözleşmesi (süresi 1 yıldan az olmayacak)
– İmalatın yapıldığı işyerine ait SGK Hizmet Listesi (son ay ) Yeni işe girenlerin giriş evrakı fotokpisi.
– Tüm kalite belgeleri, marka tescil belgesi, sanayi sicil belgesi, TSE belgesi, deşaj izni , Emisyon izni, – – ISO vb belgelerin mevcut olanlarının fotokopisi .
– İşyerine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
– Firma şirket ise imza sirküleri fotokopisi

Madeni Yağ İmalatçılarının Ayrıca Hazırlaması Gereken Belgeler
– “Madeni Yağ Tesislerinde Üretim Yetkinlik Değerlendirmesi” formunda B)ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ bölümü muhasebeci tarafından doldurulup onaylanacak.
– Sorumlu Mühendis Sözleşmesi fotokopisi (Noterden yapılmış ve tam gün-tam yıl çalışma sözleşmesi)
– EPDK Lisans Belgesi fotokopisi
– Laboratuar cihazlarının kalibrasyon belgesi
– TSE Belgesi